24. Wygodnie i odpowiedzialnie, czyli jak?

Ignacy Kulka