17. edycja konkursu

MYŚLĘ O WIŚLE

Zadanie

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie pomagał budować markę rzeki Wisły w roku upamiętniającym jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał.

Założenia

1. Jednogłośną decyzją Sejmu RP w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu rok 2017 ogłoszono Rokiem Rzeki Wisły. Będzie to nie tylko święto Wisły, odgrywającej wyjątkową rolę w historii państwa polskiego i kształtowaniu narodowej tożsamości, ale również święto wszystkich sióstr jej dorzecza. A także okazja do tego, by mówić o potencjale kulturowym, historycznym, patriotycznym, ekonomicznym, ekologicznym i turystycznym królowej polskich rzek.

2. Wisła stanowiła oś, wokół której tworzyło się polskie państwo, łączyła najważniejsze miasta, była kołem zamachowym polskiej gospodarki i handlu. Dzięki temu, że pozostaje nieuregulowana, stanowi siedlisko wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Z drugiej strony – ma ogromny, ciągle jeszcze niewykorzystany potencjał dla transportu i turystyki. I płynie tylko w naszym kraju.

3. Rezultatem konkursu AMS mają być plakaty, które pokażą ten potencjał, pomogą w budowie nowej, dobrej marki Wisły w Polsce i na świecie.

4. Hasło konkursu ma być przede wszystkim źródłem inspiracji, nie musi być umieszczone na plakacie. Autorzy mogą zaproponować własne hasło, zgodne z pomysłem pracy.

Aktualności