Galeria Plakatu AMS to prawdopodobnie największy w Polsce konkurs dla młodych grafików na plakat o tematyce społecznej i kulturalnej.

Cele

– rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną

– promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów

– zwrócenie uwagi na problem/ temat społeczny

Działania

– raz do roku organizowany jest otwarty konkurs na plakat o tematyce społecznej, a nagrodzone prace prezentowane są w ogólnopolskich kampaniach na citylightach

– nagrody przyznaje jury, w skład którego wchodzą dyrektorzy kreatywni agencji reklamowych, nauczyciele akademiccy oraz profesjonalni projektanci

Poniżej przedstawiamy Państwu skrót z tekstu programowego Galerii Plakatu AMS, który został opublikowany w czerwcu 2004 roku.

Aby podobać się, należy potwierdzać to, co wszyscy chcą usłyszeć — kicz przekłada głupotę komunałów na język piękna i wzruszenia. Wobec nieopanowanej potrzeby podobania się estetyka mass mediów staje się estetyką kiczu. [Milan Kundera]

OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU
OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU OPIS PROJEKTU
ANALIZA SYTUACJI
Dyktat rynku

Grafik, jako anonimowy autor dzieła, które powinno wzbudzać coś więcej niż tylko przyjemność estetyczną, rozdarty jest między własną intuicją a żądaniami klienta. Ten konflikt wpisany jest w kondycję zawodu i każda próba jego usunięcia skazana jest na porażkę. Dobry projekt jest rezultatem kompromisu między prawami rynku i autonomią artysty. W Polsce obserwujemy wyraźną dominację zleceniodawców, których wiedza o reklamie często jest niepełna. Rezultatem są projekty kompletnie skomercjalizowane, produkowane seryjnie, pozbawione wartości estetycznych. Dodatkową tego przyczyną jest zanik solidarności polskich grafików, niewielki ich zawodowy prestiż i brak korporacji, która mogłaby taki prestiż budować. Cierpi na tym wizerunek reklamy zewnętrznej. Nie jest ona zauważana, a nierzadko — gdy obwiniamy ją o kształtowanie bezrefleksyjnego, konsumpcyjnego stylu życia — budzi niechęć

Edukacja estetyczna

Polacy nie mają podstawowej wrażliwości plastycznej. I nie ma tu nic do rzeczy status, zawód i zasobność portfela — jednakowo nieczuły na piękno jest portier i – często - wyrafinowany erudyta. Jest to spadek po szarej, brudnej, zuniformizowanej rzeczywistości PRL-u. Estetycznej wrażliwości trzeba uczyć, a polski system edukacji — restrykcyjny, oparty na nauczaniu, a nie na inspirowaniu — jest do tego nieprzygotowany. W „gorszych dzielnicach” plakaty są niekiedy jedynym wizualnym symbolem nowoczesności i dostatku — budzą agresję sfrustrowanych blokersów, ale pozwalają także — jak telenowela — marzyć o innym lepszym świecie. Reklama zewnętrzna — podoba nam się to, czy nie — pełni rolę elementarza w estetycznej edukacji Polaków.

Tradycja polskiej szkoły plakatu

Polska szkoła plakatu była festiwalem niepraktyczności. W kapitalistycznym świecie plakaty musiały sprzedawać towary lub idee. Bywały nudne, ale  niemal zawsze były praktyczne. Prace naszych grafików urzekały zachodnioeuropejskich estetów swą malarskością, nieprzewidywalnością, ale przede wszystkim anarchizmem. Niczego nie sprzedawały. Plakat w socjalistycznej Polsce nie musiał niczego sprzedawać — był placem zabaw artystów. Kiedy stawiano przed nim konkretne zadania — jak w plakacie politycznym, w którym o artystycznej swobodzie mowy być nie mogło — rezultatem były ceglane gołąbki, jak w znanym projekcie Śliwki.

ADRESACI I CELE PROJEKTU

Projekt adresowany jest do dwóch grup:

 • Ogółu adresatów reklamy zewnętrznej, i tu, ma na celu:
  • wzbudzenie zainteresowania reklamą zewnętrzną [zerwanie ze stereotypem, pomysł i dowcip, projekty interaktywne]
  • poprawę jej wizerunku [kampanie społeczne, promowanie aktywnych postaw życiowych, obrona praw konsumentów]
  • podejmowanie istotnych problemów społecznych, pobudzanie do refleksji i dyskusji
  • stworzenie alternatywy dla rozplenionego wokół kiczu i złego gustu, edukację estetyczną Polaków.

 • Środowisk zawodowo związanych z projektowaniem graficznym i reklamą. Cele:
  • worzenie wzorców estetycznych reklamy zewnętrznej
  • silniejsze związanie programu kształcenia w pracowniach projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych z rynkiem reklamy zewnętrznej
  • konsolidacja środowiska, umacnianie zawodowego prestiżu
REALIZACJA PROJEKTU

Jądrem projektu są ogólnopolskie kampanie zwycięskich projektów prezentowane w miastach na nośnikach typu citylight, które znajdują się w wiatach przystankowych AMS.

Konkurs: projekt zakłada realizację rocznie jednej edycji konkursu na najlepszy plakat ukazujący konkretny problem społeczny.

Uczestnicy: konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim przede wszystkim projektanci pracujący na rynku oraz studenci uczelni artystycznych.

Jury: do jury, wybierającego najlepsze prace, zapraszani są przedstawiciele środowisk akademickich, artystycznych oraz reprezentanci branży reklamowej.

Przy tworzeniu i prowadzeniu projektu nowej Galerii, AMS ma przyjemność współpracować z panem Januszem Górskim.  

Scroll up Drag View