9. edycja konkursu

FRYDERYKU! WRÓĆ DO WARSZAWY!

Zadanie

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pomoże przywrócić zbiorowej świadomości Polaków związek Chopina z Warszawą.

Założenia

1. W ubiegłym wieku w narodowej mitologii utrwaliła się nierozłączna para: Fryderyk Chopin i Żelazowa Wola. W ikonografii niepodzielnie panuje obraz dworku w Żelazowej Woli z fortepianem kompozytora i płaczące wierzby w mazowieckim pejzażu. Ten liryczny  wizerunek jest jednak daleki od rzeczywistości.

2. Fryderyk Chopin urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli, a już kilka miesięcy później jego rodzina przeniosła się do Warszawy. Od tego czasu, aż do ostatecznego opuszczenia przez Chopina Polski dwadzieścia lat później, los artysty związany był ze stolicą. Tu, w roku 1816 zaczął brać lekcje u przyjaciela swego ojca – Wojciecha Żywnego. W Warszawie, w pałacu Radziwiłłowskim, miał miejsce pierwszy publiczny występ Chopina w 1818 roku, po którym prasa stołeczna pisała o nim jako o „cudownym dziecku” i „nowym Mozarcie”. W latach 1823–1826 Chopin uczył się w Liceum Warszawskim, a w latach 1826–1829 był studentem warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki, gdzie podjął naukę harmonii i kontrapunktu u Józefa Elsnera. W Warszawie przeżył Chopin pierwszą wielką miłość, do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej, i osiągnął pierwsze sukcesy kompozytorskie.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest przywrócenie Chopina Warszawie.

4. Hasło zostało wybrane jedynie do celów promocji konkursu, dlatego organizatorzy nie oczekują, że nadesłane prace będą jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

5. Projekt musi być zgodny z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej, dostosowany do nośnika reklamowego typu citylight, zlokalizowanego w ciągach intensywnego ruchu ulicznego, w wiatach przystankowych i pasażach handlowych. Oświetlenie nośników sprawia, że plakaty reklamowe są tak samo dobrze widoczne w nocy, jak i w dzień. Citylighty znajdują się na wysokości oczu odbiorcy – sprzyja to uważnemu kontaktowi z treścią plakatu.

Aktualności