8. edycja konkursu

MYŚL ROWEROWO!

Zadanie

Promocja roweru, nie tylko jako sposobu na zdrowy tryb życia i pomysłu na spędzanie wolnego czasu, ale także jako środka komunikacji w dużych miastach.

Założenia

1. Rower jest bardzo praktycznym środkiem transportu – lekkim, tanim w utrzymaniu, niewymagającym dużej sprawności fizycznej. Słowem: dla każdego. W wielu krajach służy do codziennej komunikacji, a jednocześnie pomaga zachować kondycję i zdrowie. Ponadto bywa z powodzeniem wykorzystywany w turystyce.

2. Wraz z rozwojem ścieżek i parkingów rowerowych z roku na rok zwiększa się w Polsce atrakcyjność roweru jako środka transportu. Coraz więcej możliwości daje turystyka rowerowa. Mimo to rower nie jest tak popularny jak w Holandii czy Francji. Częstokroć jedyną barierą są zwykłe uprzedzenia: nie dam rady, to nie wypada…

3. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektować plakat zachęcający do korzystania z roweru. Należy pokazać jedną z korzyści, jakie daje ten środek transportu – od zdrowego hobby do praktycznego antidotum na miejskie korki.

4. Hasło zostało wybrane jedynie do celów promocji konkursu, dlatego organizatorzy nie oczekują, że nadesłane prace będą jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. Można też zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywają główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się samym obrazem.

Aktualności