7. edycja konkursu

SIEĆ = ALIENACJA ALBO SIEĆ = WSPÓLNOTA

Zadanie

Dyskusja na temat społecznej roli internetu. Promocja internetu, który integruje jednostki osamotnione, albo ostrzeżenie przed ceną, jaką nieuchronnie płacą jego użytkownicy.

Założenia

1. Internet zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście najwspanialszych tworów ludzkiego umysłu. Stanowi nową przestrzeń publiczną, w której kształtują się nowe formy solidarności społecznej. Wirtualna wspólnota pozwala na przezwyciężenie izolacji i samotności, prawdziwych chorób społeczeństwa konsumpcyjnego. Ale – paradoksalnie – stanowi też duże zagrożenie, wykradając to, bez czego nasze życie staje się puste. Internet zabiera bowiem czas, izoluje ludzi i umniejsza wagę prawdziwych przeżyć.

2. Organizatorzy zaproponowali dwa warianty hasła odpowiadające dwóm – skrajnie różnym – ocenom społecznej roli internetu. Zadaniem uczestników konkursu jest wybrać jeden z wariantów hasła i tym samym opowiedzieć się za którąś z ocen. Organizatorzy oczekują zatem albo projektów promujących internet jako środek budowania nowych wspólnot, albo odwrotnie – plakatów przedstawiających internet jako medium tworzące nieznane dotąd źródła alienacji.

3. Organizator konkursu ma świadomość, że istnieje więcej zalet i wad internetu. Mimo to świadomie pragnie skupić się na tym wyszczególnionym aspekcie funkcjonowania globalnej sieci. Prace, które podejmą inne problemy, związane np. z bezpieczeństwem lub dostępem do treści niepożądanych, będą uznane za niezgodne z tematem.

4. Hasła „sieć = alienacja” oraz  „sieć = wspólnota” zostały wybrane jedynie do celów promocji konkursu, dlatego organizatorzy nie oczekują, że nadesłane prace będą ich dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywają główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się samym obrazem.

5. Projekt musi być zgodny z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej, dostosowany do nośnika reklamowego typu citylight, zlokalizowanego w ciągach intensywnego ruchu ulicznego, w wiatach przystankowych i pasażach handlowych. Oświetlenie nośników sprawia, że plakaty reklamowe są tak samo dobrze widoczne w nocy, jak i w dzień. Citylighty znajdują się na wysokości oczu odbiorcy – sprzyja to uważnemu kontaktowi z treścią plakatu.

Aktualności