4. edycja konkursu

WSZYSCY JEDZIEMY NA JEDNYM WÓZKU

Zadanie

Uświadomienie nierównego statusu osób niepełnosprawnych w codziennym życiu w Polsce: niechęci pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych, utrudnionego dostępu do nauki i kultury, barier architektonicznych. Walka ze stereotypem niepełnosprawnego jako osoby niezaradnej, pozbawionej marzeń i ambicji, skazanej na życie w czterech ścianach.

Założenia

1. W Polsce żyje około 5 milionów osób niepełnosprawnych. Najprostsze sprawy w codziennym życiu stanowią dla nich poważny problem. Z powodu barier architektonicznych niepełnosprawnych nie widać w kinach, teatrach, środkach komunikacji miejskiej. Brakuje książek, czasopism, kaset dla niewidzących lub niesłyszących. Rzadko kiedy osoby niepełnosprawne znajdują zatrudnienie zgodne z wykształceniem i inteligencją – często dostępne są dla nich jedynie prace chałupnicze. Jednak najgorsza jest sytuacja niepełnosprawnych mieszkańców wsi.

 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu przedstawiającego nie tylko trudną sytuację osób niepełnosprawnych, lecz także sposoby aktywnej pomocy, służące poprawie jakości ich życia. Plakatu wskazującego, z jednej strony, na wytrwałość i ambicję niepełnosprawnych, a z drugiej, na ich prawa, które zdrowa większość społeczeństwa ma obowiązek respektować. 

3. Hasło „Wszyscy jedziemy na jednym wózku” zostało wybrane tylko do celów promocji konkursu, zatem organizatorzy nie oczekują, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery grają główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się jedynie obrazem.

4. Projekt musi być zgodny z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej. Nośniki reklamowe typu citylight zlokalizowane są w ciągach intensywnego ruchu ulicznego, w wiatach przystankowych i pasażach handlowych. Oświetlenie nośników sprawia, że plakaty reklamowe są tak samo dobrze widoczne w nocy, jak i w dzień. Citylighty umieszczone są na wysokości oczu odbiorcy — sprzyja to uważnemu kontaktowi z informacją na plakacie.

Aktualności