10. edycja konkursu

SKŁODOWSKA-CURIE BYŁA KOBIETĄ!

Zadanie

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który wspiera starania kobiet o równouprawnienie.

Założenia

1. O równouprawnieniu kobiet dyskutuje się od lat. Na pytanie, czy kobiety i mężczyźni mają równe prawa i czy są traktowani podobnie, próbują odpowiedzieć politycy, dziennikarze i naukowcy. Ogromne emocje rozbudziła ostatnio sprawa parytetów w polityce, która stała się jednym z najważniejszych postulatów Kongresu Kobiet.


2. Równouprawnienie kobiet jest jednak przede wszystkim problemem dnia codziennego. Niższe płace, nadmiar obowiązków domowych, przemoc w rodzinie, molestowanie w pracy – to tylko kilka z długiej listy przykładów.


3. Skłodowska-Curie pojawiła się w haśle konkursu nieprzypadkowo. W przyszłym roku przypada setna rocznica przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. A że rok 2011 proklamowano Międzynarodowym Rokiem Chemii, jego obchody staną się okazją do podkreślenia wkładu kobiet w światową naukę.


4. Hasło konkursu zostało wybrane jedynie do celów jego promocji, dlatego organizatorzy nie oczekują, że nadesłane prace będą jego ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.


5. Projekt musi być zgodny z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej, dostosowany do nośnika reklamowego typu citylight, zlokalizowanego w ciągach intensywnego ruchu ulicznego, w wiatach przystankowych i pasażach handlowych. Oświetlenie nośników sprawia, że plakaty reklamowe są tak samo dobrze widoczne w nocy, jak i w dzień. Citylighty znajdują się na wysokości oczu odbiorcy – sprzyja to uważnemu kontaktowi z treścią plakatu.

Aktualności