W sprawie nagrodzonych prac

03 stycznia 2022

W sprawie nagrodzonych prac

Pragniemy odnieść się do głosów krytycznych wobec prac nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu Galerii Plakatu AMS. W reakcji na komentarze stawiane w mediach społecznościowych przez niektórych przedstawicieli środowisk aktywistów miejskich oraz podjętych przez media, mając na uwadze charakter konkursu, jego tradycję oraz wpływ społeczny Galerii Plakatu AMS, uważamy za stosowne zabranie głosu.

Galeria Plakatu AMS to projekt realizowany pro bono przez AMS od blisko dwóch dekad, który mocno wpisał się w przestrzeń miejską i z ogromną siłą oddziałuje na dyskusję publiczną. Z jednej strony podejmuje ważkie tematy społeczne, z drugiej – wpływa na gusta i estetyczne wybory Polaków. Sięga bowiem do tradycji i źródeł reklamy zewnętrznej, czyli plakatu, którego istotą jest moc przekazu, czytelność i symboliczny charakter, aby w skrótowy sposób odnosić się do konkretnego wyzwania, z którym mierzy się społeczeństwo.

Niemal w każdej edycji konkursu, którego zwieńczeniem jest prezentacja prac laureatów w przestrzeni publicznej, towarzyszą emocjonalne dyskusje. To dowód na zasadność wyboru tematyki konkursu Galerii Plakatu AMS, w którym chodzi przecież o wykorzystanie demokratycznego charakteru przestrzeni miejskiej, zwracanie uwagi na problem, dawanie impulsu do refleksji oraz ścieranie się poglądów. Każdy ma prawo zająć głos w temacie podejmowanym przez kolejną edycję konkursu, na różne sposoby komentując eksponowane przez AMS plakaty, oceniając ich wydźwięk i wnosząc osobisty element do debaty. 

Najnowsza edycja konkursu poświęcona jest problemowi bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników, zarówno prowadzących pojazdy, jak i pieszych. Ideą konkursu jest wskazanie niebezpieczeństw, a nie piętnowanie czyichkolwiek zachowań, postaw i win, zwrócenie uwagi na problem – statystyki go potwierdzają – oraz pobudzenie do refleksji i twórczej dyskusji. Odbiorcami komunikatu płynącego z plakatów są wszyscy uczestnicy ruchu, bez wyjątku: kierowcy, piesi, podróżujący transportem publicznym. Warto przy tym zauważyć, iż niedawne zmiany legislacyjne zaostrzają kary w odniesieniu zarówno do łamania przepisów przez kierowców, jak i pieszych, w szczególności w odniesieniu do ich zachowania na pasach.

Pragniemy podkreślić, iż ani organizatorzy, ani jurorzy, jak również twórcy plakatów, nie roszczą sobie żadnych praw do oceniania zdarzeń drogowych i rozstrzygania o winie. Istotą konkursu – organizatorów, jury oraz artystów w nim uczestniczących – jest niezmiennie od lat, podnoszenie żywotnych społecznie problemów, nagłaśnianie ich za pomocą silnych, sugestywnych przekazów plastycznych i skłanianie do refleksji.

Drugą wartością, obok misji społecznej, związaną z konkursem i Galerią Plakatu AMS, jest wymiar artystyczny, a więc dostrzeżenie i nagrodzenie prac, które w oryginalny sposób podejmują ważki temat. Na żadnym etapie konkursu jako organizatorzy nie ingerujemy w przekaz twórców i oceny jury. Na tym również polega siła konkursów Galerii.

Od początku działania Galerii Plakatu AMS każdy głos uznajemy za niezwykle cenny. Zwłaszcza ten wnoszący istotny bodziec do konstruktywnego działania bądź konkretnych postulatów i rozwiązań. Wyrażamy głęboką nadzieję, że ta edycja przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń oraz ochrony słabszych uczestników ruchu drogowego, jakimi niewątpliwie w starciu z pojazdami są piesi, a plakat Anny Parady nagrodzony nagrodą główną, będzie zapadającym w pamięć obrazem istoty wspólnego dzielenia drogi i zapoczątkuje zmiany zachowań społecznych.

Organizatorzy konkursu