16. edycja konkursu: Szekspir ∞ (2015)

Małgorzata Augustyniak

wiceprezes AMS

Jan Bajtlik

grafik

Maciej Buszewicz

artysta grafik, profesor ASP w Warszawie

Paweł Goźliński

redaktor naczelny magazynu Książki

Janusz Górski

artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS

Stefan Lechwar

artysta grafik, Instytut Sztuki w Cieszynie

Magdalena Pankiewicz

ilustratorka

Marcin Wolny

dyrektor marketingu Publicat S.A.