Informacja Organizatora konkursu

AMS jako organizator konkursów Galerii Plakatu AMS nie podejmuje się rozstrzygania sporu dotyczącego ewentualnego plagiatu - biorąc również pod uwagę dyskusję na temat pomysłów opartych na tych samych symbolach czy znakach.
Zgodnie z werdyktem jury i postanowieniami Regulaminu plakat nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski.